SŤAHOVANIE DO PRAHY

Sťahovanie je zložitý proces pre každého z nás. O to viac, ak sa plánujeme sťahovať do zahraničia. Praha je pre nás stále hlavné mesto našich bratov, ale predsa je to zahraničie.

Pred takýmto sťahovaním do Čiech je potrebné myslieť na všetky dôležité fakty, ktoré sa presťahovaním zmenia. To však závisí od dôvodu sťahovania, či je to odchod kvôli pracovnej príležitosti, z rodinných dôvodov, či len jednoduchá zmena bydliska a hľadanie nových príležitostí. Ak máte v pláne sťahovať firmu, je potrebné pri sťahovaní brať ohľad na viaceré činitele ako pri privátnom sťahovaní – najmä preto aby sa predišlo stratám príjmov a aby sťahovanie čo najmenej ovplyvnilo činnosť prevádzky. Privátne sťahovanie so sebou prináša aj veľa zariaďovania po rôznych úradoch, hlavne kvôli zmene sociálneho systému a zabezpečenia zdravotného poistenia. Všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto odlišností, je dobré zabezpečiť ešte pred samotným sťahovaním.

Je dobré overiť si platnosť dokladov totožnosti, zdravotných záznamov, nájomnej zmluvy, prípadne pracovnej zmluvy. Zmenu bydliska je potrebné ohlásiť škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje, lekárovi, bankám, poisťovniam a najmä svojim známym. Treba zabezpečiť odhlásenie od odberu energií, prípadne telefónnych liniek a oznámiť stav meračov k dátumu odsťahovania. Nezabudnite na presmerovanie pošty na novú adresu. V deň sťahovania je dobré oznámiť túto skutočnosť susedom, prípadne nalepiť oznam na vchodové dvere a zabezpečiť parkovacie miesto pri vchode.

Pri balení osobných vecí treba venovať zvláštnu pozornosť skleným a rozbitným veciam a tiež elektronike. Rozbitné veci je potrebné bezpečne zabaliť do baliaceho papiera či bublinkovej fólie, najlepšie každý kus samostatne. Toto pravidlo platí aj pre obrazy. Elektroniku je najvhodnejšie zabaliť do originálnych krabíc, prípadne do bublinkovej fólie a následne do vhodnej krabice. Veľkú pozornosť treba venovať plazmovému televízoru, ktorý sa nesmie nakláňať a je potrebné prepravovať ho vo vertikálnej polohe. Pri sťahovaní na veľkú vzdialenosť je dobré minúť všetky rýchloskaziteľné potraviny a zvážiť či chcete sťahovať aj živé kvety, pre ktoré je dlhý transport náročný. Ak predsa chcete nejaké kvety sťahovať, je dobré ich 24 hodín pred sťahovaním nepolievať, aby z nich nevytekala voda. Chladničku je potrebné vyprázdniť a dvierka prelepiť lepiacou páskou. Pri sťahovaní práčky nezabudnite, ak je to možné, výpustným ventilom vypustiť všetku vodu a zaistiť bubon, originálnymi istiacimi skrutkami. Nábytok je nutné zabezpečiť, vytiahnuť všetky police, sklené časti zabaliť samostatne. Zo šuplíkov a skriniek treba vybrať ich obsah a zbaliť ho do krabíc, dvierka a šuplíky prelepiť lepiacou páskou. Rozmernejší nábytok je nutné rozobrať a precízne označiť každý kus, aby sme si uľahčili prácu pri spätnej montáži na druhej strane. Oblečenie baľte do krabíc na to určených, prípadne do vriec. Matrace zbaľte tak, aby sa predišlo ich zašpineniu.

Pri sťahovaní je veľmi dôležité každý kus nábytku, elektra či krabice označiť, najlepšie farebne, miestom kam sa má pri sťahovaní daný kus položiť. Naplňte krabice vždy až po okraj avšak nie viac, aby nedošlo k deformácii krabice. Balenie do krabíc sa riadi nepísaným pravidlom „Nabaľ toľko, koľko unesieš“ – asi 15-20 kg najviac do krabice.

Keď máme proces balenia úspešne za sebou, nastupujú „sťahováci“. Stačí im povedať, prípadne nakresliť malý plán, kam a čo položiť. Pri samotnom procese sťahovania, teda nakladania, transportu a vykladania nemusíte byť prítomný, sťahovacia firma všetko urobí podľa Vašich pokynov. Vy už len prídete do svojho nového bytu v Prahe a môžete vybaľovať. Welcome to Prague!

Kategória : Články

Poslať známemu

Kontaktovať predajcu

TOPlist TOPlist